Gạch đặc TC100.M7,5

Còn hàng

Liên hệ

Tổng quan

Gạch đặc TC100.M10,0 (210x105x60mm) Mác thiết kế (75kg/cm2 trở lên) Trọng lượng 2,8kg/1viên

Gạch đặc TC100.M10,0 (210x105x60mm)

Mác thiết kế (75kg/cm2 trở lên)

Trọng lượng 2,8kg/1viên