Gạch rỗng 2 lỗ TC150.M5,0

Còn hàng

Liên hệ

Tổng quan

Gạch rỗng 2 lỗ TC150.M5,0 (400x150x200mm) Mác thiết kế (50kg/ cm2 trở lên) Trọng lượng 14,7kg/1viên

Gạch rỗng 2 lỗ TC150.M5

(400x150x200mm)

Mác thiết kế

(50kg/ cm2 trở lên)

Trọng lượng 14,7kg/1viên