Gạch rỗng 2 lỗ TC220.M7,5

Còn hàng

Liên hệ

Tổng quan

Gạch rỗng 2 lỗ TC220.M7,5 (220x150x100mm) Mác thiết kế (75kg/ cm2 trở lên) Trọng lượng 5,4kg/1viên

Gạch rỗng 2 lỗ TC220.M7,5 (220x150x100mm)

Mác thiết kế

(75kg/cm2 trở lên)

Trọng lượng 5,4kg/1viên