Gạch rỗng 2 lỗ TC65.M7,5

Còn hàng

Liên hệ

Tổng quan

Gạch rỗng 2 lỗ TC65.M7,5 (210x100x65mm) Mác thiết kế (75kg/ cm2 trở lên) Trọng lượng 2,4kg/1viên

Gạch rỗng 2 lỗ TC65.M7,5 (210x100x65mm)

Mác thiết kế

(75kg/cm2 trở lên)

Trọng lượng 2,4kg/1viên