Gạch rỗng 3 lỗ TC250.M7,5

Còn hàng

Liên hệ

Tổng quan

Gạch rỗng 3 lỗ TC250.M7,5 (250x100x150mm) Mác thiết kế (75kg/ cm2 trở lên) Trọng lượng 7,8kg/1viên

Gạch rỗng 3 lỗ TC250.M7,5 (250x100x150mm)

Mác thiết kế

(75kg/cm2 ^)

Trọng lượng 7,8kg/1viên