Gạch rỗng 4 vách TC140.M7,5

Còn hàng

Liên hệ

Tổng quan

Gạch rỗng 4 vách TC140.M7,5 (390x140x120mm) Mác thiết kế (75kg/ cm2 trở lên)

Gạch rỗng 4 vách TC140.M7,5

(390x140x120mm)

Mác thiết kế

(75kg/cm2 trở lên)

Trọng lượng 10,5kg/1viên