Tiêu chuẩn CL SP

Tiêu chuẩn chất lượng SP

Các sản phẩm gạch không nung của DTP được chứng nhận hợp chuẩn theo tiêu chuẩn quốc gia Việt Nam, TCVN 6476:1999 và TCVN 6477:2011. Ngoài ra, DTP luôn sẵn sàng phục vụ quý khách với những sản phẩm mới phù hợp với mọi thiết kế, thích hợp với từng công trình đặc trưng.